Sosyal Politika

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi, etkin ve sürdürülebilir bir Halkla İlişkiler Yönetim Sistemini uygulamaya koyarak Projenin inşaatı ve işletimi aşamasında meydana gelebilecek olan olumsuz etkilerden kaçınmayı, bu mümkün değilse en aza indirmeyi hedeflemiştir.

Söz konusu hedef doğrultusundaki tüm çalışmalar, ulusal kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak ve uluslararası doğalgaz endüstrisinde geçerli en iyi standartlar ve uygulamalar gözetilerek yürütülmektedir.

Bu kapsamda TANAP Projesi, aşağıdaki maddelerin uygulanmasını taahhüt etmektedir;

  • TANAP Projesi’nden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen tüm yerleşimlerde yaşayan halkla açık bir diyalog ve iyi ve kalıcı ilişkiler kurmak için gerekli çaba sarf edilmektedir.
  • Projenin işletme faaliyetleri esnasındaki olası sosyal etkiler değerlendirilerek Proje gereklilikleri doğrultusunda yönetilmektedir. Bu bağlamda, Projeden etkilenen halk ve diğer paydaşlar bilgilendirilmekte, beklenti, şikayet ve endişeler belirlenerek, ilgili taraflarla açık istişareler gerçekleştirilmektedir. Uygulanmakta olan Halkla İlişkiler Yönetim Sistemi ile Şikâyet Yönetim Sistemi işletme dönemi gereklilikleri doğrultusunda güncellenmekte, böylelikle sistemlerin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
  • Tüm TANAP çalışanlarına (yüklenici çalışanları da dahil) TANAP Projesinin Sosyal Politikası’na yönelik farkındalık arttırıcı eğitimler verilerek çalışmalarını bu politikaya uygun olarak yürütmeleri sağlanmaktadır.
  • Tüm TANAP çalışanları, bu Sosyal Politikaya uyulmasından ve bu politikada yer alan taahhüt ve prensiplerin etkin bir şekilde uygulamaya konulmasından hem bireysel hem de toplu olarak sorumludur.