Bilgi Güvenliği

TANAP, bilgi ve bilgi ile ilişkili varlık ve süreçlerin; gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak amacıyla yönetimi, çalışanları ve paydaşlarıyla iş birliği halinde sürekli süreç iyileştirmesi metodu ile çalışmaktadır.

TANAP’ta bilgi güvenliği risk yönetimi; teknolojik gelişmeler, tehditler ve zafiyetler göz önünde bulundurularak yürütülmektedir.

Tüm paydaşlarımızın bilgi güvenliği yetkinlik ve farkındalıklarını yükseltmek için çeşitli faaliyetler düzenli şekilde sürdürülmektedir.