TANAP

İki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji alanında bugüne kadar süregelen başarılı iş birliğinin en önemli göstergelerinden biri olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birlikte Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkasını oluşturmaktadır. Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun (1811 km) ve en büyük çaplı (56”) doğal gaz boru hattı olan TANAP, Azerbaycan’ın Şah Deniz Sahasında üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasını amaçlamaktadır.

TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçerek Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulmaktadır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanan TANAP, ülkemizin ve Avrupa Birliği’nin doğal gaz arz güvenliğine ve çeşitliliğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa’daki alıcılara güvenilir ve maliyet etkin şekilde iletebilmek amacıyla yüksek taşıma kapasitesine sahip bir doğal gaz boru hattını, uluslararası kalite, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevre standartlarına uygun şekilde inşa etmek ve işletmek misyonuyla faaliyetlerini yürüten TANAP, Azerbaycan’ın Avrupa Birliği ile mevcut iktisadi ve siyasi iş birliğinin daha da gelişmesine katkı sağlarken Azerbaycan’ı Türkiye’nin ikinci büyük gaz tedarikçisi ve Avrupa Birliği’nin yeni gaz tedarikçisi konumuna getirmektedir.

TANAP, Türkiye ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğini arttırarak, Azerbaycan, Türkiye ve AB’yi birbirine daha da yaklaştırmakta ve sunduğu potansiyelle dünya enerji jeopolitiğini yeniden şekillendirmektedir. TANAP bu özelliği ile gelecekte planlanacak enerji projelerine de bir ilham kaynağı olmaktadır.