TANAP sistemi için dinamik ups mühendislik, tedarik ve inşaatı (EPC) işlerine ilişkin onaylı yüklenici olmak için başvuru

Proje Adı: TANAP sistemi için dinamik ups mühendislik, tedarik ve inşaatı (EPC) işleri

Ülke/Şehir: Kompresör İstasyonu-1 (Ardahan), Ölçüm İstasyonu-1 (Ardahan), Kompresör İstasyonu -5 (Eskişehir), & Ölçüm İstasyonu-2 (Edirne)

Sektör: İnşaat

Kapsam: TANAP sistemi için dinamik ups mühendislik, tedarik ve inşaatı (EPC) işleri

Proje Geçmişi:

Güney Gaz Koridoru kapsamında, Trans Anadolu Doğal Gaz İletim Şirketi (TANAP), Azeri gazını Şah Deniz gaz sahasından ve Azerbaycan'ın diğer sahalarından Türkiye'ye ve Yunanistan/Türkiye sınırından Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya taşımaktadır. Güney Gaz Koridoru, TANAP'a ek olarak, Hazar Denizi'nden Gürcistan/Türkiye sınırına uzanan Güney Kafkasya Boru Hattı'nı (SCP) ve Yunanistan/Türkiye sınırından İtalya'ya uzanan TAP Boru Hattı'nı içermektedir.

Hedefler:

TANAP, TANAP Sistemi Için Dinamik UPS Mühendislik, Tedarik ve Inşaati (EPC) işleri için bir sözleşme imzalamayı planlamaktadır. İşlerin kapsamı ("İşler") şunları kapsayacaktır:

Yüklenici, kurulum sırasında kullanılacak diğer tüm ekipman ve malzemelerin (örn. devre kesiciler, kontroller, kablolar, kabinler, borular) tasarım, yapım ve kalitesinin tasarım kriterlerine uygun olmasını sağlayacaktır. Yüklenici, Dinamik UPS (“DUPS”) uygulaması ile tüm dalgalanma, titreme, bozulma, gürültü, harmoniklerin ortadan kaldırılacağını teyit edecektir. Tedarik edilen tüm ekipman konteyner içinde yer alacaktır. Konteyner aydınlatma, topraklama, yangın ve gaz sistemi vb. ile TANAP Sistem şartnamelerine uygun olarak Trafo Merkezi gibi tasarlanacaktır.

 • CS1 ve CS5 Kompresör İstasyonları için temel kapsam olarak 0,4kV AG Alternatör Yükseltme Trafosu ve isteğe bağlı kapsam olarak 6,3kV OG Alternatör ile gelen her hat trafosu için Dizel Döner UPS Sistem Konfigürasyonu.
 • MS1 ve MS4 Ölçüm İstasyonları için temel kapsam olarak Dizel Döner UPS Sistemi Konfigürasyonu ve isteğe bağlı kapsam olarak mevcut Dizel Motorlu Jeneratörlerle çalışan “Şebekede Kalan” Sistem Konfigürasyonu
 • Genel olarak Yüklenici aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:

 • Detay mühendislik
 • Malzeme tedariki ve satın alma
 • İnşaat işleri
 • Devreye alma işleri
 • Mevcut sistem ile entegrasyon
 • Başvuru:

  Ön Yeterlilik değerlendirmesine katılmak isteyen firmalar (bireysel olarak veya Ortak Girişim (“JV”) veya Konsorsiyum şeklinde) aşağıda verilen bağlantıdan indirilebilecek olan Ön Yeterlilik Paketini doldurması ve gerektiği gibi destekleyici belgeleri içerecek şekilde başvurularını “REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC) OF DYNAMIC UPS PROJECT FOR TANAP SYSTEM BID” başlığı ile onur.yildiz@tanap.com e-posta adresine elektronik posta ile gönderebilirler.

  Başvurular için son gün 10.04.2023 olarak belirlenmiştir. İhale davetlerinin ise 2023’ün 2. Çeyreğinde gönderilmesi planlanmaktadır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak olan geç başvurular reddedilecektir.

  Ön Yeterlilik Paketi: İndirmek için tıklayın