TANAP Sistemi için inşaat koridorunun bakım ve kar kaldırma hizmetlerine ilişkin onaylı yüklenici olmak için başvuru

TANAP Sistemi için inşaat koridorunun bakım ve kar kaldırma hizmetlerine ilişkin onaylı yüklenici olmak için başvuru

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. (“TANAP”), yaklaşık 1800 kilometre uzunluğunda (1333 km’si 56'' çapında, geri kalan bölümü 48'' çapında boru hattından oluşan), üzerinde mutabık kalınan basınçlandırma ile 16 bcma başlangıç kapasitesine sahip olacak şekilde Güney Kafkas Boru hattından (“SCP”) tek noktadan giriş yapıp Türkiye içindeki çıkış yerlerine ve Yunanistan-Türkiye sınırında ya da yakınında Trans Adriyatik Boru hattı (“TAP”) sistemine bağlanacak şekilde çıkış yapacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru hattının sahibidir ve hattı işletmektedir ("TANAP Sistemi").

TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş. (“TANAP”), TANAP’a onaylı tedarikçi olmak isteyen firmaların iş yeterliliği ve deneyimi uyarınca başvuru yapma fırsatları olduğunu memnuniyetle bildirmektedir.

TANAP, TANAP Sistemi için İnşaat Koridorunun Bakım ve Kar Kaldırma Hizmetleri (“İşler”) için bir yüklenici görevlendirmeyi arzulamakta olup, İşlerin kapsamı kısaca aşağıdaki gibi özetlenmektedir:

İnşaat Koridorunun (ROW) Bakım Hizmetleri:

 • Toprak kayması, çökme ve erozyondan kaynaklanan herhangi bir coğrafi oluşum nedeniyle meydana gelen arazi kontur değişimlerinin düzenlenmesi, ve boruhattının korunması için jeotehlike risklerinin azaltılması.
 • Yamaç/şev kırıcı’ların ve diğer erozyon kontrol yapılarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılması.
 • ROW işaretlerinin tamiri, yerlerinin değiştirilemsi ve ROW işaretlerinin yerleştirilmesi.
 • Nakliye kazı ve kaldırma işleri gibi Katodik Koruma test direklerinin tamir aktivitelerine destek verilmesi.
 • TANAP AGI’lerine kadar olan ulaşım yolları boyunca trafik işaretlerinin yerleştirilmesi ve bakımı (gerekmesi halinde).
 • Kimyasal ot mücadelesi dahil olarak yabani otların temizlenmesi ve drenaj sistemlerinin temizlenmesi.
 • Kimyasal ot mücadelesi dahil olarak yabani otların temizlenmesi ve drenaj sistemlerinin temizlenmesi.
 • ROW ve istasyonlarda el veya makine kazısı yapılması.
 • Günlük saha aktiviteleri için işçilik sağlanması.
 • 3. taraf geçişleri ile ilgili aktiviteler ve sosyal etki incelemesi/izlenmesi için teknik destek sağlanması (gerekmesi halinde).
 • ROW’de PMS alarmlarının saha kontrolü için destek sağlanması.
 • Kar Kaldırma Hizmetleri:

 • TANAP istasyonlarına ve konaklama yerlerine mevcut ulaşım yollarından ulaşımın sağlanması için kar kaldırma aktiviteleri.
 • TANAP istasyonlarında ve konaklama yerlerindeki araç yolu, yürüme yolu, kaldırım, ve hidrantlardan kar kaldırma aktiviteleri.
 • TANAP istasyonları içinde işletme için gerekmesi halinde boruhattı/ekipmanın üst kısmındaki karın kaldırılması aktiviteleri.
 • Sahada acil müdahale gereken lokasyonlara ulaşımın sağlanması için gerekli aktiviteler.
 • Bu bağlamda, inşaat koridorunun bakım ve kar kaldırma hizmetlerine ilişkin olarak TANAP’a onaylı tedarikçi olmak isteyen firmalar (“Başvuru Sahipleri”) aşağıda verilen bağlantıdan indirilebilecek olan soru formunu (“Soru Formu”) doldurması ve gerektiği gibi destekleyici belgeleri içerecek şekilde başvurularını “TANAP Sistemi için İnşaat Koridorunun Bakım ve Kar Kaldırma Hizmetleri için Soru Formu Sunumu” başlığı ile rowrv@tanap.com e-posta adresine elektronik posta üzerinden gönderebilirler.

  Ayrıca, TANAP tarafından kendi münhasır takdirine istinaden 2022 yılının ilk çeyreğine kadar ilan edilebilecek olan TANAP Sistemi için İnşaat Koridorunun Bakım ve Kar Kaldırma Hizmetleri İhalesi’ne davet kapsamında değerlendirilmek isteyen Başvuru Sahiplerinin, yukarıda detaylandırıldığı gibi 1 Kasım 2021 saat 18:00 (Ankara yerel saati)’de veya öncesinde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

  Yukarıdakilere bakılmaksızın, Soru Formu’na ilişkin açıklıma talep eden bir Başvuru Sahibi, rowrv@tanap.com e-posta adresine göndereceği elektronik posta üzerinden TANAP ile iletişim kuracaktır.

  Soru Formu: İndirmek için tıklayın