Basın Bültenleri

TANAP’ın "Ticari İşletim ve Tesislerin Bütünlüğü Yönetimi Sistemleri" Aktivitesiyle İlgili Avrupa Komisyonu Hibe Destek Başvurusu

TANAP’ın "Ticari işletim ve tesislerin bütünlüğü yönetimi sistemleri" aktivitesiyle ilgili Avrupa Komisyonu’na yapmış olduğu hibe destek başvurusu uygun görülmüş olup, komisyon, bu aktiviteye 3,5 milyon Euro’ya kadar hibe desteği sağlamayı onaylamıştır.

TANAP, Türkiye ekonomisine ve enerji güvenliğine yapacağı katkının yanı sıra, Avrupa Birliği’ne güvenilir ve sürekli doğal gaz tedariki sağlanması yolunda da önemli katkılar sağlayacağından; Avrupa Konseyi tarafından Kasım 2013’te, AB düzeyinde “Ortak İlgi Alanı Projeleri” (PCI-Project of Common Interest) listesine dâhil edilmiştir. Bu liste her iki yılda bir güncellenmekte olup, AB’nin CEF (Connecting Europe Facility) Programı kapsamındaki hibe ya da diğer şekillerde sağlanan mali desteklerine başvurabilmek için söz konusu listede yer almak ön koşuldur. TANAP, bu kapsama giren aktiviteler için hibe talebinde bulunmakta olup, en son hibe desteği verilmesi uygun görülen “Ticari İşletim ve Tesislerin Bütünlüğü Yönetimi Sistemleri” aktivitesiyle beraber, Konsey’den 4. kez hibe desteğine hak kazanmayı başarmıştır. Komisyonun desteklenmesini onayladığı “Ticari İşletim ve Tesislerin Bütünlüğü Yönetimi Sistemleri” aktivitesiyle beraber, TANAP’ın hak kazandığı hibe destekleri toplamı 10,3 milyon EUR’a ulaşmış olup, bugün itibarıyla bu rakamın 2,5 milyon EUR tutarındaki kısmı tahsil edilmiş, kalanı da aktivitelerin ilerlemesine göre tahsil edilecektir.

Komisyonca desteklenmesi uygun görülen diğer aktiviteler ise aşağıdaki gibidir:

Çevresel İzleme: 2 milyon EUR

TANAP SCADA Sistemi, Çanakkale Boğazı ve Meriç Nehri Geçişlerinin Detay Mühendisliği: 2,5 milyon EUR

Boru Hattı Güvenlik Sisteminin Detay Mühendisliği: 2,2 milyon EUR

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.