Basın Bültenleri

TANAP Projesi’nin Scada/Telekom Sistemine İlişkin Mühendislik, Tedarik ve İnşaat İşlerini Gerçekleştirecek Firma Belirlendi

Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılacak doğal gazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından açılan “SCADA/Telekom Sistemine ilişkin Mühendislik, Tedarik ve İnşaat İşleri İhalesi”ne ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda SCADA/Telekom Sistemine ilişkin mühendislik, tedarik ve inşaat işlerini gerçekleştirecek firma belirlenmiştir.

TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş ile ABB Elektrik Sanayi A.Ş arasında sözleşme imzalandı

Türkiye üzerinden geçecek yaklaşık 1850 kilometrelik boru hattının, SCADA/Telekom Sistemine ilişkin mühendislik, tedarik ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi için ön yeterlik almış yerli ve yabancı dokuz firmanın 6 Şubat 2015 tarihinde davet edilmesi ile başlayan ihale sürecinin sonucunda Sözleşme ABB Elektrik Sanayi A.Ş firması ile imzalanmıştır.