TANAP sistemi için acil boru hattı / istasyon onarımı, acil olmayan boru hattı / istasyon onarımı ve proje değişiklikleri hizmetlerine ilişkin onaylı yüklenici olmak için başvuru

TANAP sistemi için acil boru hattı / istasyon onarımı, acil olmayan boru hattı / istasyon onarımı ve proje değişiklikleri hizmetlerine ilişkin onaylı yüklenici olmak için başvuru

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. (“TANAP”), yaklaşık 1800 kilometre uzunluğunda (1333 km’si 56'' çapında, geri kalan bölümü 48'' çapında boru hattından oluşan), üzerinde mutabık kalınan basınçlandırma ile 16 bcma başlangıç kapasitesine sahip olacak şekilde Güney Kafkas Boru hattından (“SCP”) tek noktadan giriş yapıp Türkiye içindeki çıkış yerlerine ve Yunanistan-Türkiye sınırında ya da yakınında Trans Adriyatik Boru hattı (“TAP”) sistemine bağlanacak şekilde çıkış yapacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru hattının sahibidir ve hattı işletmektedir ("TANAP Sistemi").

TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş. (“TANAP”), TANAP’a onaylı tedarikçi olmak isteyen firmaların iş yeterliliği ve deneyimi uyarınca başvuru yapma fırsatları olduğunu memnuniyetle bildirmektedir.

TANAP, TANAP Sistemi için Acil Boru Hattı/ İstasyon Onarımı (EPR/ESR), Acil Olmayan Boru Hattı/ İstasyon Onarımı (N-EPR/N-ESR) Ve Proje Değişiklikleri Hizmetleri (“İşler”) için bir yüklenici görevlendirmeyi arzulamakta olup, İşlerin kapsamı kısaca aşağıdaki gibi özetlenmektedir:

 • Acil Boru Hattı/İstasyon Onarımı (EPR/ESR)
 • - EPR/ESR hizmetleri için mobilize etmek üzere her zaman hazır bulundurulan işgücü ve ekipman temini (Aylık Taahhüt Ücreti’ne tabi olacaktır)

  - Kaynakçı Kalifikasyonu

  - Onarım İşleri

  - Malzeme Temini

 • Acil Olmayan Boru Hattı/İstasyon Onarım Hizmetleri (N-EPR/N-ESR)
 • - Çepeçevre kaynaklı çelik manşon uygulaması

  - Epoksi sıvalı manşon uygulaması

  - Mekanik sızıntı önleyen onarım kelepçesi uygulaması

  - Delik Cıvata kelepçesi Uygulaması

  - Komposit güçlendirme manşon ve onarım sargısı uygulaması

  - Kazı, toprak işleri, acil olmayan onarım işleri ve kaplama onarımı

  - Onarım İşleri

  - Malzeme Temini

 • Proje Değişiklikleri (PM)
 • Proje Değişiklikleri için Detay Tasarım
 • Ön Yeterlilik için temel koşullar aşağıda belirtilmiştir:

  - Petrol, Gaz, Kimya Endüstrisi (OG&C) (Kara Boru Hattı, Kompresör İstasyonları, Ham Petrol Pompa İstasyonları, LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Terminalleri, Dogalgaz Yakıtlı Enerji Santralleri, Rafineriler ve Petrokimya Tesisleri alanlarında son beş (5) yılda aktif iş yapmış olmak;

  - Son on (10) yılda ana müteahhit olarak i), tek bir sözleşme altında minimum 70 km 36” ve üzeri Kara Boru Hattı (pig ve blok vana istasyonları dahil) ve/veya ii) Kompresör İstasyonları ve/veya iii) Ham Petrol Pompa İstasyonları ve/veya iv) LNG Terminalleri, ve/veya v) Dogalgaz Yakıtlı Enerji Santralleri ve/veya vi) Rafinerler olacak şekilde en az 2 (iki) adet İnşaat Projesi yapmış olmak;

  - Son on (10) yılda ana müteahhit ve ya alt-yüklenici olarak en az iki (2) hot-tap operasyonu (stopple operasyonu dahil veya hariç) yapmış olmak;

  - Son beş (5) yılda ana müteahhit veya alt-yüklenici olarak Operasyon halindeki Kara Petrol veya Doğal Gaz Boru Hatları ve/veya Petrol veya Doğal Gaz Tesisleri ve/veya Petrokimya Tesisleri ve/veya Rafinerler sahasında en az iki (2) inşaat veya montaj iş yapmış olmak;

  - IFC/EIB/EBRD veya AB/ABD/BM veya Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinden herhangi bir yaptırıma tabi olmamak;

  - ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 veya benzeri kayıtlı yönetim sistemlerine sahip olmak;

  - Mali İstikrar.

  Bunlar ve diğer kriterler, Soru Formunda daha ayrıntılı olarak yer almaktadır.

  Bu bağlamda, Acil Boru Hattı/ İstasyon Onarımı (EPR/ESR), Acil Olmayan Boru Hattı/ İstasyon Onarımı (N-EPR/N-ESR) Ve Proje Değişiklikleri hizmetlerine ilişkin olarak TANAP’a onaylı tedarikçi olmak isteyen firmalar (“Başvuru Sahipleri”) aşağıda verilen bağlantıdan indirilebilecek olan soru formunu (“Soru Formu”) doldurması ve gerektiği gibi destekleyici belgeleri içerecek şekilde başvurularını “TANAP Sistemi için Acil Boru Hattı/ İstasyon Onarımı (EPR/ESR), Acil Olmayan Boru Hattı/ İstasyon Onarımı (N-EPR/N-ESR) Ve Proje Değişiklikleri Hizmetleri için Soru Formu Sunumu” başlığı ile emerrep@tanap.com e-posta adresine elektronik posta üzerinden gönderebilirler.

  Ayrıca, TANAP tarafından kendi münhasır takdirine istinaden 2022 yılının ilk çeyreğine kadar ilan edilebilecek olan TANAP Sistemi için Acil Boru Hattı/ İstasyon Onarımı (EPR/ESR), Acil Olmayan Boru Hattı/ İstasyon Onarımı (N-EPR/N-ESR) Ve Proje Değişiklikleri Hizmetleri İhalesi’ne davet kapsamında değerlendirilmek isteyen Başvuru Sahiplerinin, yukarıda detaylandırıldığı gibi 15 Aralık 2021 saat 18:00 (Ankara yerel saati)’de veya öncesinde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

  Yukarıdakilere bakılmaksızın, Soru Formu’na ilişkin açıklama talep eden Başvuru Sahipleri, emerrep@tanap.com e-posta adresine göndereceği elektronik posta üzerinden TANAP ile iletişim kurabilecektir.

  Soru Formu: İndirmek için tıklayın