16 ve 19 numaralı blok vana istasyonlarının ulaşım / mevcut yolları iyileştirme işlerine ilişkin onaylı yüklenici olmak için başvuru

Proje Adı: 16 ve 19 numaralı blok vana istasyonlarının ulaşım / mevcut yolları iyileştirme işleri

Ülke/Şehir: BVS-16 (Erzincan / Refahiye) BVS-19 Sivas / Akıncılar

Sektör: İnşaat

Kapsam: 16 ve 19 numaralı blok vana istasyonlarının ulaşım / mevcut yolları iyileştirme işleri

Proje Geçmişi:

Güney Gaz Koridoru kapsamında, Trans Anadolu Doğal Gaz İletim Şirketi (TANAP), Azeri gazını Şah Deniz gaz sahasından ve Azerbaycan'ın diğer sahalarından Türkiye'ye ve Yunanistan/Türkiye sınırından Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya taşımaktadır. Güney Gaz Koridoru, TANAP'a ek olarak, Hazar Denizi'nden Gürcistan/Türkiye sınırına uzanan Güney Kafkasya Boru Hattı'nı (SCP) ve Yunanistan/Türkiye sınırından İtalya'ya uzanan TAP Boru Hattı'nı içermektedir.

Hedefler:

TANAP, TANAP Sisteminin 16 ve 19 Numaralı Blok Vana İstasyonları Erişim/Mevcut Yol İyileştirme İşleri için bir sözleşme imzalamayı planlamaktadır. İşlerin kapsamı ("İşler") şunları kapsayacaktır:

A) Yaklaşık 12.000 metre olan BVS-19 istasyon yolu için aşağıdaki iş kalemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevcut yolun iyileştirilmesi;

 • Gerekli şev stabilitesi ve erozyon kontrol ölçümleri
 • Gerekli drenaj sistemi geliştirme
 • BVS yolu üzerindeki mevcut içme suyu borularının ve vana menhollerinin değiştirilmesi (gerektiğinde)
 • Korkuluk uygulaması
 • KGM spesifikasyonuna göre gerekli trafik işaretleri ve kar direkleri
 • Ve diğer muhtelif işler
 • B) Karayaprak köyü ile mevcut BVS16 bağlantı yolu arasında yaklaşık 3.000 metre olan BVS16 istasyonu için mevcut yolun ıslahı, Karayaprak köyü içindeki mevcut yolun ıslahı ve mevcut bağlantı yolunda heyelan meydana gelen yol bölümünün yeniden güzergâhının yapılması. Aşağıdaki iş kalemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere BVS16 İstasyonu;

 • Gerekli şev stabilitesi ve erozyon kontrol ölçümleri
 • Gerekli drenaj sistemi geliştirme
 • Korkuluk uygulaması
 • KGM spesifikasyonuna göre gerekli trafik işaretleri ve kar direkleri
 • Ve diğer muhtelif işler
 • İşlerin tahmini tamamlama süresi iki (2) yıldır.

  Önemli Parametreler:

  Ön Yeterlilik için ön koşullar, Başvuru Sahiplerinin (bir Ortak Girişim veya Konsorsiyum olması durumunda her bir üyenin):

 • Son 10 yılda ana yüklenici veya alt yüklenici olarak şu işlere ilişkin en az iki (2) inşaat projesi gerçekleştirmiş olmak; i) Tek sözleşme altında en az 70km uzunluğunda Kara Boru Hatları ve/veya ii) tek sözleşme altında en az 10km uzunluğunda Karayolu veya Yol Projeleri (sıcak karışım asfalt ve/veya çift yüzey kaplamalı ve/veya stabilize/çakıl yollar) ve/veya iii) tek sözleşme altında en az 10km uzunluğunda mevcut Yolların renövasyon / iyileştirme projeleri (sıcak karışım asfalt ve/veya çift yüzey kaplamalı ve/veya stabilize/çakıl yollarla) yapmış olmak,
 • En az on (10) Yıl iş hayatında aktif olmak,
 • IFC/EIB/EBRD veya AB/ABD/BM veya Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinden herhangi bir yaptırıma tabi olmamak,
 • ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 veya benzeri kayıtlı yönetim sistemlerine sahip olmak,
 • Bunlar ve diğer kriterler, Ön Yeterlilik Paketinde daha ayrıntılı olarak yer almaktadır.

  Başvuru Sahiplerinin ayrıca gerekli inşaat deneyim kapasiteleri, kalite kontrol prosedürleri, İSG planları ve prosedürleri, insan ve ekipman kaynakları ve finansal durumları hakkında kanıtlayıcı dokümanlar sağlamaları gerekmektedir.

  Ön Yeterlilik kazanacak Başvuru Sahipleri, TANAP tarafından daha sonra aynı iş için duyurulacak ihaleye davet edileceklerdir.

  Başvuru:

  Ön Yeterlilik değerlendirmesine katılmak isteyen firmalar (bireysel olarak veya Ortak Girişim (“JV”) veya Konsorsiyum şeklinde) aşağıda verilen bağlantıdan indirilebilecek olan Ön Yeterlilik Paketini doldurması ve gerektiği gibi destekleyici belgeleri içerecek şekilde başvurularını “REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR UPGRADING WORKS OF ACCESS/EXISTING ROADS FOR BLOCK VALVE STATIONS NO.16 AND NO.19” başlığı ile onur.yildiz@tanap.com e-posta adresine elektronik posta ile gönderebilirler.

  Başvurular için son gün 05.01.2023 olarak belirlenmiştir. İhale davetlerinin ise 2023’ün 1. Çeyreğinde gönderilmesi planlanmaktadır.

  Belirtilen tarihten sonra yapılacak olan geç başvurular reddedilecektir.

  Ön Yeterlilik Paketi: İndirmek için tıklayın