Sivas'ta yapılacak Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve tesislerinin mühendislik, tedarik ve inşaatı (EPC) hizmetine ilişkin onaylı yüklenici olmak için başvuru

Sivas'ta yapılacak Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve tesislerinin mühendislik, tedarik ve inşaatı (EPC) hizmetine ilişkin onaylı yüklenici olmak için başvuru

Proje Adı: Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi

Ülke/Şehir: Türkiye / Sivas

Sektör: İnşaat

Kapsam: Sivas'ta Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tesislerinin Mühendislik, Tedarik ve İnşaatı (EPC)

Proje Geçmişi:

Güney Gaz Koridoru kapsamında, Trans Anadolu Doğal Gaz İletim Şirketi (TANAP), Azeri gazını Şah Deniz gaz sahasından ve Azerbaycan'ın diğer sahalarından Türkiye'ye ve Yunanistan/Türkiye sınırından Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya taşımaktadır. Güney Gaz Koridoru, TANAP'a ek olarak, Hazar Denizi'nden Gürcistan/Türkiye sınırına uzanan Güney Kafkasya Boru Hattı'nı (SCP) ve Yunanistan/Türkiye sınırından İtalya'ya uzanan TAP Boru Hattı'nı içermektedir.

TANAP, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TANAP arasında Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı (SEIP) kapsamında imzalanan Protokol uyarınca, “Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” inşa etmeyi planlıyor. Söz konusu Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesinde 16 Derslik, Laboratuar, Maden Atölyesi & Kapalı Spor Salonu ve 100 Öğrenci Kapasiteli Yurt Binası, Tesisat ve tüm ekipmanları dahil diğer altyapı tesisleri olacaktır (Proje). Proje, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, 16 Sınıflı Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Teknik Şartnamesine uygun inşa edilecektir. (T.C. MEB, 16 Derslikli Özel Eğitim Uygulama Merkezi Teknik Şartnameleri)

Hedefler:

Projenin amacı, Sivas/Türkiye'deki Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tesislerinin (Derslikler ve ilgili yardımcı yapılar) Mühendislik, Tedarik ve İnşaatı’nı (EPC) benzer okul binalarının inşaat işlerinde deneyime sahip potansiyel firmaları belirleyerek gerçekleştirmektir.

Önemli Parametreler:

Ön Yeterlilik için ön koşullar, Başvuru Sahiplerinin (bir Ortak Girişim veya Konsorsiyum olması durumunda her bir üyenin):

 • En az (5) Yıl iş hayatında aktif olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı Projeleri için en az 16 derslikli Teknik Lise ve atölye, laboratuvar vb. ilgili yardımcı yapıların tüm mimari, inşaat, mekanik ve elektrik kalemleri dahil olmak üzere yapımında son on (10) yıl içinde kanıtlanabilir geçmiş deneyime sahip olmak, (teyit edici iş bitirme belgeleri, tek başına veya bir ortak girişimin lideri olarak şirket adına olacaktır),
 • IFC/EIB/EBRD veya AB/ABD/BM veya Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinden herhangi bir yaptırıma tabi olmamak,
 • ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 veya benzeri kayıtlı yönetim sistemlerine sahip olmak,
 • Bunlar ve diğer kriterler, Ön Yeterlilik Paketinde daha ayrıntılı olarak yer almaktadır.

  Başvuru Sahiplerinin ayrıca gerekli okul binası inşaat deneyimi ve kapasiteleri, kalite kontrol prosedürleri, İSG planları ve prosedürleri, insan ve ekipman kaynakları ve finansal durumları hakkında kanıtlayıcı dokümanlar sağlamaları gerekmektedir.

  Ön Yeterlilik kazanacak Başvuru Sahipleri, TANAP tarafından daha sonra ihale için davet edileceklerdir.

  Başvuru:

  Ön Yeterlilik değerlendirmesine katılmak isteyen firmalar (bireysel olarak veya Ortak Girişim (“JV”) veya Konsorsiyum şeklinde) aşağıda verilen bağlantıdan indirilebilecek olan Ön Yeterlilik Paketini doldurması ve gerektiği gibi destekleyici belgeleri içerecek şekilde başvurularını TANAP Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaaatı Ön yeterlilik için Soru Formu Sunumu” başlığı ile school@tanap.com e-posta adresine elektronik posta ile gönderebilirler.

  Başvurular için son gün 08.11.2021 olarak belirlenmiştir. İhale davetlerinin ise 2021’in 4. Çeyreğinde gönderilmesi planlanmaktadır.

  Belirtilen tarihten sonra yapılacak olan geç başvurular reddedilecektir.

  Ön Yeterlilik Paketi: İndirmek için tıklayın